14.10.2021

Lista osób zakwalifikowanych do projektu – edycja II – FIRMA Z POWEREM!

Młodzi z Powerem,
mamy to! Poniżej prezentujemy listy osób zakwalifikowanych do projektu “Firma z POWEREM!” w ramach II naboru oraz listy osób niezakwalifikowanych – listy rezerwowe.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie proszone są o dostarczenie do Biura Projektu w terminie do 29 października br. dokumentów niezbędnych do potwierdzenia statusu kwalifikującego do udziału w projekcie, tj.:
1. Oryginału zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzania składek (wystawionego z datą bieżącą) celem potwierdzenia statusu na rynku pracy.
2. Kserokopii świadectwa pracy/ostatniej umowy cywilnoprawnej/innego dokumentu, celem potwierdzenia warunku dotyczącego utraty zatrudnienia po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

LISTA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – EDYCJA II

LISTA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – EDYCJA II

LISTA KOBIET NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – EDYCJA II

LISTA MĘŻCZYZN NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – EDYCJA II

14.10.2021

Ostateczna lista wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – II edycja. – FIRMA Z POWEREM!

Publikujemy ostateczną listę wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych dla II edycji projektu “Firma z POWEREM!”. Informujemy, iż w przewidzianym terminie nie zostało wniesione żadne odwołanie od oceny merytorycznej

OSTATECZNA LISTA Z WYNIKAMI – KOBIETY

OSTATECZNA LISTA Z WYNIKAMI – MĘŻCZYŹNI

04.10.2021

“Firma z POWEREM!” – spotkania informacyjne

Dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach projektu “Firma z POWEREM!” organizowane będą spotkania informacyjne, na których przedstawione zostaną zasady rekrutacji i udziału w projekcie. Zapraszamy:

  • 12 października br. o godz. 9.00 – Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie – sala nr 10 (parter) – formularz zgłoszeniowy
  • 13 października br. o godz. 10.00 – Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim – sala nr 25 – formularz zgłoszeniowy

Ilość miejsc ograniczona.

23.09.2021

Ogłoszenie naboru do III edycji projektu “Firma z POWEREM!”

Ruszamy z naborem do III edycji projektu!

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą od 4 do 21 października br. w godzinach 9.00-15.00

Więcej informacji tutaj —> FIRMA Z POWEREM

10.09.2021

Wydłużone przyjmowanie wniosków do projektu “Firma z POWEREM!”

Bieżący nabór do projektu “Firma z POWEREM!” zostaje przedłużony do dnia 20 września br.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

30.08.2021

Nabór do projektu “Firma z POWEREM!” zostaje wydłużony.

Nabór do projektu “Firma z POWEREM!” zostaje wydłużony do dnia 13.09.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w godzinach 9:00 – 15:00

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji do projektu Realizator zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników – taka informacja zostanie podana na stronie internetowej projektu co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru.

09.08.2021

Ogłoszenie II naboru do projektu “Firma z POWEREM!”

Drodzy Młodzi z POWEREM ruszamy z drugim naborem do projektu!

KIEDY STARTUJEMY?
Dokumenty rekrutacyjne możecie składać w terminie 16.08. – 03.09.2021 r. w godz. 9.00-15.00.

Więcej informacji o projekcie pod adresem: FIRMA Z POWEREM

23.07.2021

Nawiązaliśmy współpracę z RCAG.

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. nawiązał współpracę z Regionalnym Centrum Aktywności Gospodarczej w Łodzi. Współpraca dotyczy internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o RCAG pod adresem: www.rcag.pl

22.07.2021

Witamy na nowej witrynie BKPPT

Zapraszamy do korzystania z nowej, odświeżonej strony internetowej Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego.