Text Size

Silni w biznesie - Aktualności


Aktualności

Informacje

Ścieżka wsparcia

Pliki

Kontakt

 

Data: 2020-02-18 15.55

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy Państwu dokumentację obowiązującą na etapie przyznawania wsparcia finansowego w ramach I EDYCJI projektu ‘SILNI W BIZNESIE” , tj. Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej” wraz z załącznikami, określający m.in. wysokość wsparcia, zasady przyznawania, wypłaty i rozliczania wsparcia finansowego.

  Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 Biznes Plan

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej biznes planu

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej biznes planu

Załącznik nr 4 Formularz zmian w biznes planie

Załącznik nr 5 Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 7 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności SILNI W BIZNESIE

 


Data: 2020-02-06 10.50

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zaktualizowany harmonogram bloku szkoleniowo-doradczego dla uczestników I edycji projektu "SILNI W BIZNESIE".

Harmonogram bloku szkoleniowo-doradczego - Aktualizacja 05.02.2020 r.

 


Data: 2020-02-03 13.40

W związku z zatwierdzeniem w dniu dzisiejszym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi list rankingowych oraz rezerwowych do I edycji projektu "SILNI W BIZNESIE", publikujemy ostateczne listy po zakończeniu procedury rekrutacji.

Lista zakwalifikowanych kobiet ZOBACZ

Lista zakwalifikowanych mężczyzn ZOBACZ

Lista rezerwowa kobiet ZOBACZ

Lista rezerwowa mężczyzn ZOBACZ

 


Data: 2020-01-28 15.50

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć w ramach bloku szkoleniowo-doradczego dla uczestników z I edycji projektu „SILNI W BIZNESIE”

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia w ramach bloku szkoleniowo-doradczego wraz ze wsparciem towarzyszącym, tj:

 - udzielenie stypendiów szkoleniowych

 - zwrot kosztów dojazdów na szkolenia i doradztwo

zostaną szczegółowo określone w umowie o udzielnie wsparcia szkoleniowo -doradczego, która zostanie podpisana z osobami zakwalifikowanymi do projektu. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana po zakończeniu procedury odwoławczej oraz po zatwierdzeniu Listy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

HARMONOGRAM BLOKU SZKOLENIOWO DORADCZEGO – I EDYCJA

Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych zostanie wkrótce dla Państwa  publikowany na stronie  w zakładce „Pliki”

Zespół „SILNI W BIZNESIE”

 


Data: 2020-01-24 15.50

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy wstępne listy rankingowe po przeprowadzeniu dwóch etapów w ramach oceny merytorycznej:

- wstępna lista rankingowa kobiet ZOBACZ

- wstępna lista rankingowa mężczyzn ZOBACZ

 

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do projektu zostały wpisane na wstępną  listę rezerwową.

Ostateczne listy rankingowe zostaną opublikowane po akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 


Data: 2020-01-17 16:15

W związku z zakończeniem I etapu oceny poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach pierwszego naboru do projektu "Silni w biznesie"

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ - I ETAP 

 


Data: 2020-01-10 15:30

W dniu 10 stycznia 2020 r. zakończony został etap oceny formalnej złożonych formularzy rekrutacyjnych. Wszystkie formularze uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do kolejnego etapu, to jest do oceny merytorycznej.


Data: 2019-12-23 11:00

W dniu dzisiejszym jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 12.30.

24 grudnia (Wigilia) i 27 grudnia br. biuro projektu nie będzie czynne - możliwe jest składanie w tym czasie formularzy w wersji elektronicznej (skan podpisanego formularza przesłany na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


Data: 2019-12-20 15:00

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nabór w ramach projektu „SILNI W BIZNESIE” został wydłużony do dnia 09.01.2019 do godz. 15:30


Data: 2019-12-10 08:00

UWAGA!!! Drobna zmiana w formularzu rekrutacyjnym - pobierz aktualny wzór.

 

 Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji do projektu „Silni w biznesie”

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny pdf

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny doc

Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4. Karta oceny merytorycznej rozmowy z doradcą zawodowym

Załącznik nr 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu

 


Data: 2019-11-29 08:00

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że wkrótce rusza nabór do projektu „Silni w biznesie”.

Planowany termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: 13 – 20 grudnia br. w godzinach 8:30 - 15:30