Text Size

Silni w biznesie - Pliki

 


Aktualności

Informacje

Ścieżka wsparcia

Pliki

Kontakt


Poniżej zamieszczamy dla Państwa niezbędne dokumenty. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z zespołem projektowym.

 

Data: 2020-07-08 15.00

II EDYCJA

Dokumentacja obowiązująca w II edycji projektu "SILNI W BIZNESIE"

Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego

Załącznik nr 1 do Umowy - Harmonogram bloku szkoleniowo-doradczego

Załącznik nr 2 do Umowy - Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin przyznawania stypendium szkoleniowego oraz zwrotu kosztów dojazdu 


Data: 2020-05-14 9.20

II EDYCJA

Dokumentacja obowiązująca w drugim naborze do projektu "SILNI W BIZNESIE" prowadzonym w dniach 28.05 - 11.06.2020:

Regulamin rekrutacji do projektu „Silni w biznesie”

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny pdf

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny doc

Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4. Karta oceny merytorycznej rozmowy z doradcą zawodowym

Załącznik nr 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu


Data: 2020-03-03 16.00

Dokumentacja obowiązująca w drugim naborze do projektu "SILNI W BIZNESIE":

Regulamin rekrutacji do projektu „Silni w biznesie”

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny pdf

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny doc

Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4. Karta oceny merytorycznej rozmowy z doradcą zawodowym

Załącznik nr 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu


Data: 2020-02-24 13.00

I EDYCJA  

UWAGA!!! Aktualizacja Regulaminu oraz załącznika nr 5 zatwierdzona dnia 21.02.2020 r.

Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności SILNI W BIZNESIE - AKTUALIZACJA

Załącznik nr 1 Biznes Plan

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej biznes planu

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej biznes planu

Załącznik nr 4 Formularz zmian w biznes planie

Załącznik nr 5 Umowa o przyznanie wsparcia finansowego - AKTUALIZACJA

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 7 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

 

Regulamin przyznawania stypendium szkoleniowego oraz zwrotu kosztów dojazdu


 Data: 2020-02-18 15:55

  Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 Biznes Plan

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej biznes planu

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej biznes planu

Załącznik nr 4 Formularz zmian w biznes planie

Załącznik nr 5 Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 7 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności SILNI W BIZNESIE


Data: 2020-01-28 15:55

  Dokumenty do pobrania:

HARMONOGRAM BLOKU SZKOLENIOWO DORADCZEGO – I EDYCJA


Data: 2019-12-10 08:00

 UWAGA!!! Drobna zmiana w formularzu rekrutacyjnym - pobierz aktualny wzór.

 Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji do projektu „Silni w biznesie”

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny pdf

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny doc

Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4. Karta oceny merytorycznej rozmowy z doradcą zawodowym

Załącznik nr 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu


Data: 2019-11-29 08:00

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji do projektu „Silni w biznesie”

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny pdf

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny doc

Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4. Karta oceny merytorycznej rozmowy z doradcą zawodowym

Załącznik nr 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu

 


Projekt "SILNI W BIZNESIE" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020