Zainwestuj w swoją przyszłość
tel: 605 425 101

image

Grunty i działki pod działalność gospodarcza

 

image

Atrakcyjne ceny gruntów

Zadzwoń i zapoznaj się z oferta.

image

Bardzo dobra lokalizacja

oraz możliwość korzystania z usług pomocniczych.

Text Size
 Strefa Przemysłowa
Przeznaczenie: Działka dedykowana pod nieuciążliwą działalność przemysłową, usługi lub obsługę logistyczną.
Powierzchnia: Powierzchnia działki wynosi 1,695 ha (16 950m²)
Działka: oznaczona numerem ewidencyjnym 32/4.
Obręb: Działka znajduje się w 17 obrębie miasta Bełchatowa.
Charakterystyka terenu i położenie: Teren działki pozostaje niezabudowany, kształtem nawiązuje do prostokąta. Działka położona w południowej części miasta, pomiędzy ulicami Przemysłową i Ciepłowniczą. Przeznaczenie terenu jest zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Miasta Bełchatów. Na terenie znajduje się komin żelbetowy, funkcjonujący obecnie tylko i wyłącznie jako maszt radiowy. Bezpośrednio pod kominem zlokalizowane są kontenery telekomunikacyjne.
Infrastruktura wodociagowa: Przy działce przebiega wodociąg o średnicy 200mm.
Infrastruktura kanalizacji sanitarnej: Na działce znajduje się sieć sanitarna o średnicy 200 i 300mm.
Infrastruktura kanalizacji deszczowej: Na działce znajduje się kanalizacja deszczowa o średnicy 400mm
Infrastruktura cieplna: Ciepłociąg bezpośrednio przy granicy działki. Czas oczekiwania na przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej wynosi w przybliżeniu od 4 do 8 miesięcy.
Infrastruktura elektryczna: Przy działce przebiega ziemna linia energetyczna 15kV.
Infrastruktura telekomunikacyjna: Wzdłuż ulicy Ciepłowniczej znajdują się sieci telekomunikacyjne. Bezpośrednio na działce funkcjonuje maszt radiowy, na którym pracują urządzenia operatorów, świadczących usługi telekomunikacyjne.
Korzyści dla inwestora: Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. Uchwała Nr IX/68/07 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 kwietnia 2007r.

 

Atrakcyjne tereny inwestycyjne

Dołacz do grona naszych zadowolonych klientów. Postaramy się spełnić Wasze oczekiwania.