Bezpieczenstwo Higiena Pracy
tel: 605 425 101

image

Szkolenia wstępne i okresowe

Dla wszystkich grup zawodowych. 

image

Prowadzimy dokumentacje powypadkowe

 

image

Sporzadzamy wszelkie instrukcje

oraz inne dokumenty wynikajace z przepisów.

Text Size
 Zakres proponowanych,wykonywanych usług obejmuje
1. wstępne szkolenie BHP, 
2. okresowe szkolenia BHP
- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
- pracownicy administracyjno-biurowi
- pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści
3. sporządzanie dokumentacji powypadkowej
4. opracowywanie ocen ryzyka zawodowego poszczególnych stanowisk pracy
5. opracowywanie instrukcji stanowiskowych BHP we współpracy ze służbami technicznymi Zleceniodawców
 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe:
1. szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników
2. sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i regulaminów ochrony przeciwpożarowej
3. kontrola i nadzór budynków w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wyposażenia w sprzęt gaśniczy
4. wdrażanie wymogów przeciwpożarowych
5. sporządzanie planów ewakuacyjnych
6. realizacja zaleceń pokontrolnych PIP – cena zależna od zaleceń pokontrolnych
7. organizowanie i sporządzanie harmonogramów badań lekarskich i psychologicznych
8. organizowanie prac w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
9. opracowywanie przydziałów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

 

Bezpieczenstwo pracy

Dołacz do grona naszych zadowolonych klientów