Profesjonalne usługi proinnowacyjne
tel: 601-205-377

image

Wdrażamy innowacyjne technologie

od pozyskania innowacyjnego rozwiązania do wdrożenia.

image

Wydajemy opinie o innowacyjności 

technologicznej, marketingowej, organizacyjnej.

image

Wdrożymy innowacje organizacyjne

popraw procedury regulujace pracę przedsiebiorstwa.

Text Size

Wdrożenie technologii do przemysłu realizujemy poprzez cztery „kroki” takie jak:

Ponad to oferujemy uzupełnienie usług doradczych o :

Audyt technologiczny pod katem wdrożenia danej technologii Wydanie opinii o innowacyjności
Analiza opłacalności technologiczno-ekonomicznej wdrożenia Audyt technologiczny dotyczacy wdrożenia innowacji w firmie (marketingowa, organizacyjna)
Analiza szczegółowa technologicznych możliwości uzyskania założonych parametrów Opracowanie założeń do wdrożenia innowacji organizacyjnych związanych z wprowadzaniem zmian procesowych
Wykonanie partii próbnej detali według nowej technologii i poddanie ich badaniom eksploatacyjnym

 

                                         

 • Audyt Technologiczny
 • Krok - I
 • Ocena możliwości zastosowania nowej technologii lub modyfikacji istniejącej technologii
 • Propozycja dostępnych nowych technologii do komercjalizacji/możliwości zmian w już istniejących procesach technologicznych
 • Przygotowanie przez BKPPT wstępnych założeń dotyczących opłacalności zastosowania nowej lub modyfikacji istniejącej technologii.
 • Ocena opłacalności
 • Krok - II
 • Analiza opłacalności wdrożenia, wytypowanej technologii lub modyfikacji istniejącej technologii w firmie
 • Określenie zamierzonych rezultatów dotyczących wdrożenia, opis i uzasadnienie kosztów zakupu/modyfikacji technologii, określenie zakresu i kosztów niezbędnych badań przedwdrożeniowych, szacowanie ryzyka, analiza opłacalności,
 • Ekspertyza
 • Krok III
 • Wykonanie niezbędnych badań przedwdrożeniowych w jednostce B+R.
 • Przygotowanie raportu z przeprowadzonych badań w jednostce B+R
 • Przygotowanie ekspertyzy na podstawie wyników badań, zawierającej szczegółową analizę technologicznych możliwości  uzyskania założonych parametrów nową lub zasadniczo zmodyfikowaną technologią i wytyczne do wdrożenia.
 • Badanie partii próbnych
 • Krok IV
 • Weryfikacja przez BKPPT efektów wdrożenia na podstawie przeprowadzonych badań poeksploatacyjnych zleconych jednostce B+R.
 • Przygotowanie przez BKPPT raportu z przeprowadzonych badań w jednostce B + R.
 • Przygotowanie przez BKPPT ekspertyzy zawierającej analizę opłacalności wdrożenia zaproponowanego rozwiązania technologicznego w oparciu o weryfikację efektów wdrożenia przeprowadzoną na podstawie analizy wyników badań eksploatacyjnych, porównanie kosztów rozwiązań dotychczas stosowanych i proponowanych do wdrożenia, korzyści technologiczne i finansowe wynikające z wdrożenia.

Innowacyjne technologie

Dołacz do grona naszych zadowolonych klientów. Postaramy się spełnić Wasze oczekiwania.