Text Size

 

Projekt „Firma z POWEREM!” realizowany przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020