Text Size

 

 

Data: 2021-03-18 15.08

Szanowni uczestnicy II edycji projektu "Silni w biznesie",

poniżej publikujemy listę rankingową po ocenie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE - LISTA RANKINGOWA

W związku z uzyskaniem zgody WUP Realizator projektu podjął decyzję o przyznaniu większej niż zakładano ilości wsparć przedłużonych (tj. 7, a nie jak zakładano 6 uczestnikom).

 

Z osobami, których wnioski otrzymały rekomendację do wsparcia zostanie podpisany aneks do umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej. O szczegółach będziemy na bieżąco informować.

 

 

 


 

Projekt „SILNI W BIZNESIE” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości
w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.