O BKPPT
O bkppt

Bełchatowsko Kleszczowski Park
Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. to Instytucja Otoczenia Biznesu wspierająca rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w województwie łódzkim, stanowiąca płaszczyznę współpracy nauki i biznesu.

Inkubator technologiczny

Misją jest świadczenie najwyższej jakości usług na rzecz rozwoju gospodarczego regionu

poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do podejmowania działalności gospodarczej
oraz inwestowania.

Sprawdź naszą ofertę

Podstawowym celem SPÓŁKI jest działanie na rzecz pobudzania i rozwoju przedsiębiorczości, kreowanie nowych miejsc pracy w szczególności poprzez:

 • Rozwój infrastruktury aktywizującej regionalną i lokalną przedsiębiorczość.
 • Stworzenie warunków wspierających powstawanie innowacyjnych działalności.
 • Pozyskiwanie przedsiębiorców i inwestorów.
 • Pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej.
 • Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców działających w obszarze BKPPT.
 • Transfer technologii i pobudzanie innowacyjności wśród przedsiębiorców działających w obszarze BKPPT.

Zgodnie ze statutem BKPPT jest instytucją non profit,

osiągane zyski są w całości przeznaczane na cele rozwojowe Spółki, w szczególności w zakresie wspierania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, eksportu, rozwoju regionalnego, działalności innowacyjnej, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199407 nadanym w dniu 16.04.2004 roku. 

Udziałowcami Spółki są:

Miasto Bełchatów
Powiat Bełchatowski
Gmina Kluki
Gmina Rząśnia
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne “INKOM” Sp. z o.o.
Energomontaż-Północ-Bełchatów S.A.
Politechnika Łódzka
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów

Władze BKPPT Sp. z o.o.

Rada nadzorcza:

Grzegorz Brożek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Koszczyk

Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Niedzielski

Członek Rady Nadzorczej

Jakub Rzeszowski

Członek Rady Nadzorczej
Zarząd:

Błażej Mielczarek

Prezes Zarządu
Prokurenci:

Mariola Adamusiak

Prokurent Spółki

Damian Dworzyński

Prokurent Spółki

BKPPT Sp z o.o. to Instytucja, która:

 • Posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w zakresie realizacji usług informacyjnych, doradczych ogólnych i proinnowacyjnych oraz szkoleniowych.
 • Jest Ośrodkiem Szkoleniowym wpisanym do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonym przez Powiat Bełchatowski pod numerem 109/05.
 • Jest Ośrodkiem Szkoleniowym wpisanym do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/00164/2005.
 • Została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w zakresie świadczenia usług doradczych, doradczych proinnowacyjnych oraz szkoleniowych
  z możliwością ich dofinansowania.
 • Należy do Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie.