Doradztwo biznesowe

Biznes Plan

W ramach doradztwa biznesowego oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie ubiegania się i pozyskania funduszy unijnych na rozwój Twojego przedsiębiorstwa. Posiadamy ponad 15 letnie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, m.in. dla przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, a także osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Specjalizujemy się w:

  • Opracowywaniu Biznesplanów/Studiów Wykonalności,
  • Opracowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym bezzwrotnych dotacji
  • Rozliczaniu pozyskanych dotacji.

Biznesplan to jeden z głównych dokumentów tworzonych na etapie dokumentacji aplikacyjnej. Profesjonalne opracowanie biznesplanu decyduje o tym, że to właśnie nasze przedsięwzięcie zostanie wyłonione do dofinansowania. Procedura pozyskiwania środków unijnych stanowi nie lada wyzwanie dla niejednego przedsiębiorcy. Dlatego, aby zaoszczędzić swój czas, ale przede wszystkim, aby zwiększyć szanse na pozyskanie dofinansowania, powierz to zadanie specjalistom.

Biznesplan – to klucz do sukcesu Twojej przedsiębiorstwa. 

Nie czekaj, Rozwiń skrzydła Twojego Biznesu! 

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.