Inkubator technologiczny

Tereny inwestycyjne

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. czynnie wspiera inwestycje  w regionie polegające m.in. na budowie nowych zakładów produkcyjnych. W celu rozwoju przedsiębiorczości pomagamy w pozyskaniu terenów inwestycyjnych dla nowych inwestorów. Obecnie udziałowcy BKPPT Sp. z o.o. posiadają w swojej ofercie tereny inwestycyjne. W celu zapoznania się z proponowanymi terenami zapraszamy bezpośrednio do odpowiednich osób u naszych udziałowców.

Strona dotycząca terenów inwestycyjnych posiadanych przez Miasto Bełchatów:

http://invest.belchatow.pl/

 

Strona dotycząca terenów inwestycyjnych posiadanych przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów:

https://frgk.pl/strefy-przemyslowe/