Inkubator technologiczny

Wynajem powierzchni

Inkubator Technologiczny – to wyodrębniona organizacyjnie, budżetowo i lokalowo jednostka, która zapewnia początkującym przedsiębiorcom z sektora MSP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii.

Nasza oferta jest skierowana w pierwszej kolejności do przedsiębiorstw zakładanych przez absolwentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej i innych uczelni regionu łódzkiego, pracowników z firm którzy utracili pracę z powodu restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Oferujemy:

 Powierzchnie z mediami: 60m2 i 120m2 – z zapleczem socjalnym i sanitarnym.
Powierzchnie z mediami: 60m2 i 120m2 – z zapleczem socjalnym i sanitarnym.

W przypadku zainteresowania oferta prosimy o kontakt: Tel. 533 305 803