Ośrodek innowacji

Fundusz Kapitałowy

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  • Masz pomysł na innowacyjny biznes – Pomożemy Ci go zrealizować. Załóż spółkę z BKPPT.
  • Zgłoś się do nas – Uczestnikiem projektu może być podmiot, który założy nowe innowacyjne przedsiębiorstwo w formie spółki
  • Odnieś sukces – Uzyskaj dokapitalizowanie nowo utworzonego przedsiębiorstwa do 200 tyś €.

Obecny nabór formularzy zgłoszeniowych jest wstrzymany.

Załączniki:

  • Formularz zgłoszeniowy

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 5; 97-400 Bełchatów.