Ośrodek innowacji

Szkolenia

Usługi szkoleniowe zgodne z katalogiem szkoleń zawartym w ofercie BKPPT Sp. z o.o., aktualizowane na bieżąco w oparciu o stale poszerzane kwalifikacje i kompetencje zespołu trenerskiego, w tym publikowane na BUR, m.in. w zakresie: 

 • Technik efektywnej sprzedaży, 
 • Efektywnego motywowania pracowników, 
 • Negocjacji, 
 • Zarządzania własną energią w pracy menadżera, 
 • Efektywnej organizacji pracy zespołowej, 
 • Budowania relacji z klientami, 
 • Rozwoju i kierowania przedsiębiorstwem w oparciu o wartości, 
 • Zarządzania czasem, 
 • szeroki wachlarz szkoleń z tematyki finansowania przedsiębiorstw i środków UE.
 • Kursy językowe,
 • Szkolenia Biznesowe, 
 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 • Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych.
 • Tematyczne, np. finansowania przedsiębiorstw i środków UE,
 • Szkolenia na zamówienie, tzw. szyte na miarę.