Ośrodek innowacji

Wdrażanie Technologii

Wdrażamy innowacyjne technologie

Pomożemy Waszej firmie pozyskać innowacyjne rozwiązanie oraz wdrożyć je w Wasze struktury firmowe.
Wdrożenie technologii do przemysłu realizujemy poprzez cztery „kroki” takie jak:

 • Audyt technologiczny pod katem wdrożenia danej technologii
 • Analiza opłacalności technologiczno-ekonomicznej wdrożenia
 • Analiza szczegółowa technologicznych możliwości uzyskania założonych parametrów
 • Wykonanie partii próbnej detali według nowej technologii i poddanie ich badaniom eksploatacyjnym
Wydajemy opinie o innowacyjności

Pomożemy Waszej firmie uzyskać opinię o innowacyjności z zakresu technologii, marketingu lub organizacji.
Wydanie opinii o innowacyjności realizujemy w następujących krokach:

 • Analiza obszaru innowacyjnego w  przedsiębiorstwie.
 • Dobór odpowiedniej jednostki naukowej do wykonania opinii o innowacyjności.
 • Nadzór nad realizacją usługi przez jednostkę naukową.
 • Przekazanie pełnej dokumentacji z wykonanej opinii o innowacyjności
 • Konsultacje na każdym etapie realizacji zadania.
Wdrożymy innowacje organizacyjne

Pomożemy Waszej firmie zdiagnozować i poprawić procedury regulujące pracę przedsiębiorstwa.
Wdrożenie innowacji w organizacji realizujemy w następujących krokach:

 • Audyt technologiczny dotyczący wdrożenia innowacji w firmie (marketingowa, organizacyjna)
 • Opracowanie założeń do wdrożenia innowacji organizacyjnych związanych z wprowadzaniem zmian procesowych.
 • Sporządzenie raportu wskazującego kierunek i propozycję zmian w organizacji
 • Konsultacje na każdym etapie realizacji zadania.

 

Wdrażanie technologii etapy