Otwieram firmę

WSPARCIE NA NOWY START ZAWODOWY

25.01.2023

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

W zakładce “Dokumenty projektowe” opublikowano aktualną wersję dokumentacji projektowej.

28.11.2022

Nabór formularzy rekrutacyjnych na płatne staże zawodowe i kursy/szkolenia zawodowe w ramach projektu.

Przypominamy, iż trwa nabór Formularzy Rekrutacyjnych na płatne staże zawodowe i kursy/szkolenia zawodowe w ramach projektu (ścieżka szkoleń i staży).

Staż trwa 3 miesiące (minimum 40 godzin tygodniowo), a stażyście przysługuje stypendium w wysokości maksymalnej 2 700,00 zł brutto wraz z obciążeniami cywilnoprawnymi pokrywane z projektu. Opiekunowi stażysty również przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość pokrywana będzie ze środków projektowych. Funkcję opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż (spełnienie tego wymogu musi być odpowiednio udokumentowane).

W ramach kursów/szkoleń przewidziane jest stypendium szkoleniowe.

Dokumentacja zgłoszeniowa do pobrania w zakładce “Dokumenty projektowe”.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 533-305-803.

ZAPRASZAMY!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PODMIOTU

Informacje dla podmiotów dotyczące staży zawodowych w ramach projektu “Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”

Pracodawco,

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy” poprzez zgłoszenie oferty przyjęcia na płatny staż zawodowy Uczestnika w. w. projektu. Staże zawodowe dla osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia, zamieszkujących/uczących się na terenie 1 z 6 powiatów. woj. łódzkiego: bełchatowskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego, pajęczańskiego, łaskiego
i pabianickiego.

Staż trwa 3 miesiące (minimum 40 godzin tygodniowo), a stażyście przysługuje stypendium w wysokości maksymalnej 2 700,00 zł brutto wraz z obciążeniami cywilnoprawnymi pokrywane z projektu.

Opiekunowi stażysty również przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość pokrywana będzie ze środków projektowych. Funkcję opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż (spełnienie tego wymogu musi być odpowiednio udokumentowane).

Jeśli jesteś zainteresowany:

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ  na stronie z informacjami dotyczącymi branży, możliwych terminach stażu, danych kontaktowych opiekuna stażysty.

Krok 2

Informacje te zostaną udostępnione Uczestnikom Projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy” w formie „Listy podmiotów”.

LISTA PODMIOTÓW BĘDZIE NA BIEŻĄCO POWIĘKSZANA I AKTUALIZOWANA.

Krok 3

Czekaj na kontakt w celu omówienia szczegółów stażu.

Zwiń Rozwiń
17.11.2022

Wsparcie na Nowy Start Zawodowy

Realizatorem projektu jest Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej.

Projekt “Wsparcie na Nowy Start Zawodowy” skierowany jest do osób fizycznych pracujących, uczących się i/lub zamieszkujących na terenie 1 z 6 powiatów. woj. łódzkiego, (bełchatowski, radomszczański, piotrkowski, pajęczański, łaski i pabianicki).

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 68 osób, w tym również osoby niepełnosprawne (min.55% kobiet) z 1 z 6 powiatów woj. łódzkiego które:

Utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu;
Osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (min. 68 osób)

Projekt ,,Wsparcie na Nowy Start Zawodowy” przyczyni się do realizacji poszczególnych celów:

 1. Poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian outplacementowych”;
 2. Poprawy sytuacji i wzrostu zdolności adaptacyjnych do zmiany na rynku pracy.

Uczestnicy, którzy przystąpią do projektu zostaną objęci wsparciem:

I. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (68 osób) oraz jedną z dostępnych w ramach projektu ścieżek:

 • Szkolenia i kursy zawodowe;
 • Staże zawodowe;
 • Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie:
  a) szkoleń i doradztwa indywidualnego przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej;
  b) wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanego w formie stawki jednostkowej;
  c) wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Masz pytania? Dzwoń/pisz:

Biuro projektu, tel. 533305803

Biuro projektu:

ul. Ciepłownicza 5

97-400 Bełchatów