Rozwijam firmę

Dotacje na szkolenia

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. czynnie wspiera firmy w celu pozyskania przez nie wsparcia na rozwój kompetencji i kwalifikacji ich pracowników. Wsparcie to polega na pomocy w uzyskaniu wsparcia i udzielaniu wsparcia jako operator w projektach w których można uzyskać dofinansowanie na szkolenie, studia podyplomowe i doradztwo. BKPPT Sp. z o. o. doradza gdzie i jakie wsparcie mogą uzyskać firmy w celu szkolenia pracowników. 

W przypadku zainteresowania tematem prosimy o kontakt: 

bkppt@ppt.belchatow.pl
tel. 533 30 58 03

Projekty realizowane jako operator:

Projekt „ŁORKK – Łódzka Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji” Edycja II to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwoju pracowników i przedsiębiorstw Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”. W projekcie Pracownicy firm mikro, małych i średnich z terenu województwa łódzkiego  uzyskali wsparcie na szkolenia, doradztwo oraz studia podyplomowe. Projekt realizowany w partnerstwie.

Termin realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021

Strona projektu: https://lorkk2.pl/

Projekt „Bon – Apetyt na rozwój!” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwoju pracowników i przedsiębiorstw Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”. W projekcie Pracownicy firm mikro, małych i średnich z terenu województwa łódzkiego  uzyskali wsparcie na szkolenia, doradztwo oraz studia podyplomowe. Projekt realizowany w partnerstwie.

Termin realizacji projektu: 02.11.2017 – 31.12.2019

Strona projektu: https://www.larr.pl/bony