logo-transformacja

Oferta

Transformacja, a rozwój gospodarczy regionu.

29.06.2022

Projekt “Transformacja a rozwój gospodarczy regionu”

Celem projektu „Transformacja a rozwój gospodarczy regionu” jest opracowanie kierunków rozwojowych, kluczowych dla transformacji podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego, a także dla całego województwa łódzkiego. W ramach projektu wykorzystane zostaną metody, techniki i narzędzia badawcze, pozwalające na wypracowanie rekomendacji kierunków rozwojowych oczekiwanych m.in. przez społeczności lokalne. Powyższe narzędzia zostaną wykorzystane podczas organizacji spotkań dla różnych grup odbiorców z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego. Działania te pozwolą na wypracowanie realnych potrzeb wszystkich grup docelowych, które zostaną zebrane w Raporcie końcowym.

DO KOGO JEST SKIEROWANY PROJEKT?
Projekt skierowany jest do trzech głównych grup odbiorców (adresatów):
• Przedsiębiorców (duże, średnie, małe i mikro firmy) i organizacji społecznych z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego.
• Samorządów z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego.
• Mieszkańców podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego.

 

PLANOWANE DZIAŁANIA:
1. Organizacja warsztatów:
– dla dużych i średnich przedsiębiorstw (wrzesień 2022);
– dla małych i mikro przedsiębiorstw (wrzesień 2022);
– dla samorządowców (październik 2022).
2. Opracowanie Raportu z rekomendacjami.
3. Realizacja działań marketingowych i promocyjnych.

PLANOWANE EFEKTY:
Powyższe działania przyczynią się do realizacji działalności pożytku publicznego w zakresie:
• Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
• Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
• Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
• Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
• Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Zwiń Rozwiń

Celem projektu „Transformacja a rozwój gospodarczy regionu” jest opracowanie kierunków rozwojowych, kluczowych dla transformacji podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego, a także dla całego województwa łódzkiego. W ramach projektu wykorzystane zostaną metody, techniki i narzędzia badawcze, pozwalające na wypracowanie rekomendacji kierunków rozwojowych oczekiwanych m.in. przez społeczności lokalne. Powyższe narzędzia zostaną wykorzystane podczas organizacji spotkań dla różnych grup odbiorców z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego. Działania te pozwolą na wypracowanie realnych potrzeb wszystkich grup docelowych, które zostaną zebrane w Raporcie końcowym.

DO KOGO JEST SKIEROWANY PROJEKT?
Projekt skierowany jest do trzech głównych grup odbiorców (adresatów):
• Przedsiębiorców (duże, średnie, małe i mikro firmy) i organizacji społecznych z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego.
• Samorządów z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego.
• Mieszkańców podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego.

PLANOWANE DZIAŁANIA:
1. Organizacja warsztatów:
– dla dużych i średnich przedsiębiorstw (wrzesień 2022);
– dla małych i mikro przedsiębiorstw (wrzesień 2022);
– dla samorządowców (październik 2022).
2. Opracowanie Raportu z rekomendacjami.
3. Realizacja działań marketingowych i promocyjnych.

PLANOWANE EFEKTY:
Powyższe działania przyczynią się do realizacji działalności pożytku publicznego w zakresie:
• Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
• Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
• Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
• Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
• Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Masz pytania? Dzwoń/pisz:

tel.