logo-transformacja

Oferta

Transformacja, a rozwój gospodarczy regionu.

15.09.2022

Spotkanie “Transformacja energetyczna regionu bełchatowskiego, w tym dbałość o nowe miejsca pracy” – 19.09.2022

Już w najbliższy poniedziałek, 19 września 2022, w PGE Gigantach Mocy odbędzie się pierwsze ze spotkań w ramach projektu “Transformacja a rozwój gospodarczy regionu”.

Jednym z prelegentów będzie prof. Adam Drobniak. Poniżej krótka notka biograficzna.

prof. Adam Drobniak – Kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse, specjalność studia miejskie i regionalne, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Członek PAN – Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Regional Studies Association (RSA). Specjalizacja: programowaniem nowych koncepcji rozwoju, w szczególności transformacji oraz rezyliencji miast i regionów poprzemysłowych. Współautor oraz koordynator prac nad Krajowym Planem Sprawiedliwej Transformacji. Autor ponad 150 prac naukowych, w tym monografii, artykułów, redakcji oraz ponad 80 prac na rzecz gospodarki, w tym opracowań eksperckich w zakresie: opinii, diagnoz, strategii, programów, badań ewaluacyjnych (m.in.: Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji (2021), Strategia rozwoju województwa śląskiego (2020), Strategia rozwoju – Jaworzno 2030 (2019), Strategia rozwoju Zabrza 2030 (2018), Strategia rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2018), Program rozwoju gospodarczego Katowic 2017-2027 (2017).

Zwiń Rozwiń
01.06.2022

Projekt “Transformacja a rozwój gospodarczy regionu”

Celem projektu „Transformacja a rozwój gospodarczy regionu” jest opracowanie kierunków rozwojowych, kluczowych dla transformacji podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego, a także dla całego województwa łódzkiego. W ramach projektu wykorzystane zostaną metody, techniki i narzędzia badawcze, pozwalające na wypracowanie rekomendacji kierunków rozwojowych oczekiwanych m.in. przez społeczności lokalne. Powyższe narzędzia zostaną wykorzystane podczas organizacji spotkań dla różnych grup odbiorców z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego. Działania te pozwolą na wypracowanie realnych potrzeb wszystkich grup docelowych, które zostaną zebrane w Raporcie końcowym.

DO KOGO JEST SKIEROWANY PROJEKT?
Projekt skierowany jest do trzech głównych grup odbiorców (adresatów):
• Przedsiębiorców (duże, średnie, małe i mikro firmy) i organizacji społecznych z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego.
• Samorządów z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego.
• Mieszkańców podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego.

PLANOWANE DZIAŁANIA:
1. Organizacja warsztatów:
– dla dużych i średnich przedsiębiorstw (wrzesień 2022);
– dla małych i mikro przedsiębiorstw (wrzesień 2022);
– dla samorządowców (październik 2022).
2. Opracowanie Raportu z rekomendacjami.
3. Realizacja działań marketingowych i promocyjnych.

PLANOWANE EFEKTY:
Powyższe działania przyczynią się do realizacji działalności pożytku publicznego w zakresie:
• Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
• Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
• Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
• Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
• Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Zwiń Rozwiń

Masz pytania? Dzwoń/pisz:

Celem projektu „Transformacja a rozwój gospodarczy regionu” jest opracowanie kierunków rozwojowych, kluczowych dla transformacji podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego, a także dla całego województwa łódzkiego. W ramach projektu wykorzystane zostaną metody, techniki i narzędzia badawcze, pozwalające na wypracowanie rekomendacji kierunków rozwojowych oczekiwanych m.in. przez społeczności lokalne. Powyższe narzędzia zostaną wykorzystane podczas organizacji spotkań dla różnych grup odbiorców z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego. Działania te pozwolą na wypracowanie realnych potrzeb wszystkich grup docelowych, które zostaną zebrane w Raporcie końcowym.

DO KOGO JEST SKIEROWANY PROJEKT?
Projekt skierowany jest do trzech głównych grup odbiorców (adresatów):
• Przedsiębiorców (duże, średnie, małe i mikro firmy) i organizacji społecznych z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego.
• Samorządów z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego.
• Mieszkańców podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego.

PLANOWANE DZIAŁANIA:
1. Organizacja warsztatów:
– dla dużych i średnich przedsiębiorstw (wrzesień 2022);
– dla małych i mikro przedsiębiorstw (wrzesień 2022);
– dla samorządowców (październik 2022).
2. Opracowanie Raportu z rekomendacjami.
3. Realizacja działań marketingowych i promocyjnych.

PLANOWANE EFEKTY:
Powyższe działania przyczynią się do realizacji działalności pożytku publicznego w zakresie:
• Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
• Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
• Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
• Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
• Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Transformacja energetyczna regionu bełchatowskiego, w tym dbałość o nowe miejsca pracy – 19.09.2022

Program warsztatów:

9:30 Rejestracja uczestników.

10:00 Powitanie gości.

10:20 “Synteza zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań transformacji regionu bełchatowskiego” – wystąpienie
prof. Adama Drobniaka.

10:50 “Znaczenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w dobie trwającej transformacji energetycznej”
wystąpienie przedstawiciela PGE GiEK S.A.

11:20 Panel dyskusyjny “Transformacja, a rozwój gospodarczy regionu”:

    1. Przedstawiciel Miasta Bełchatowa.
    2. Przedstawiciel PGE GiEK S.A.
    3. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
    4. Koordynator prac nad Krajowym Planem Sprawiedliwej Transformacji.
    5. Moderator: Dariusz Maląg, Dyrektor Departamentu Komunikacji PGE GiEK S.A

12:00 Networking

Zwiń Rozwiń

Znaczenie energetyki konwencjonalnej w kontekście ryzyk zewnętrznych tj. wojna na Ukrainie – 26.10.2022

Więcej informacji wkrótce

Zagospodarowanie terenów pokopalnianych – 23.11.2022

Więcej informacji wkrótce

Masz pytania? Dzwoń/pisz: