Współpraca

B-K

„Bełchatów – Kleszczów RAZEM Możemy Więcej” to porozumienie 4 instytucji działających na rzecz sprawiedliwej transformacji. W skład porozumienia wchodzą:

 • Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
 • Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
 • Agencja Rozwoju Regionu Regionalnego ARREKS S.A.
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie.

 

Cel porozumienia:

W celu realizacji zadań i wspólnych celów, Strony deklarują wolę ścisłej współpracy przy podejmowaniu działań mających na celu opracowanie spójnej strategii transformacji energetycznej regionu a następnie uczestnictwo, w przypadku takiej możliwości, w procesie aplikowania przez władze Województwa Łódzkiego o środki z FST.

 

Obszar działania:
 • w ramach perspektywy Funduszy Europejskich na lata 2021 – 2027 przewidziano utworzenie nowego instrumentu – Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), który ma na celu zapewnienie wsparcia terytoriom stojącym przed poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi związanymi z transformacją służącą osiągnięciu neutralności klimatycznej.
 • w celu pozyskania dla Województwa Łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Bełchatowskiego, jak największej puli środków z FST niezbędne jest opracowanie spójnej strategii transformacji energetycznej regionu, szczególnie dotkniętego w perspektywie najbliższych lat, w związku z koniecznością rezygnacji z paliw kopalnych,
 • Strony Porozumienia, będąc jednym z instrumentów aktywizacji gospodarki regionu bełchatowskiego, dysponując wiedzą i doświadczeniem w powyższym zakresie,

 

Zadania jakie będzie wykonywało porozumienie:
 • prowadzenie konsultacji społecznych i gospodarczych, 
 • organizowanie spotkań w celu wspólnego opracowywania strategii działań,
 • aktywne uczestnictwo we wszystkich niezbędnych spotkaniach, konsultacjach, szkoleniach organizowanych przez wszelkie instytucje zaangażowane w tematykę FST,
 • opracowanie wspólnej/jednolitej koncepcji promocji tematyki FST,
 • powołanie okresowych/czasowych zespołów wykonawczych dla realizacji doraźnych, wyraźnie określonych zadań.