Współpraca

RCIE

Działamy kompleksowo, zaczynając od koncepcji, poprzez dopełnienie formalności, wybór metod finansowania, projekt wraz z doborem optymalnych energooszczędnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, po końcową realizację wykonawczą inwestycji.

Realizujemy:

  • niskotemperaturowe ogrzewanie z zastosowaniem pomp ciepła gruntowych i powietrznych
  • energooszczędne oświetlenie w technologii LED (obiektów użyteczności publicznej i przemysłowej, uliczne i inne)
  • instalacje fotowoltaiczne
  • energooszczędne systemy zintegrowane z budynkiem
  • opracowania audytów energetycznych, będących kluczem do oszczędności
  • kompleksowe doradztwo inwestycyjne w zakresie obiektów energooszczędnych i budynków pasywnych
  • szkolenia OZE

W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego  (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych.

Specjalnością Regionalnego Centrum Inteligentnej Energii jest stworzony unikatowy system kilku technologii obniżających koszty eksploatacji urządzeń  instalacji grzewczych i chłodzących, stosując najnowszej generacji techniki grzewcze sterowane elektronicznie świadcząc usługi klientom indywidualnym jak i korporacyjnym.

Wdrażanie i rozwój  technologii

z obszaru odnawialnych źródeł inteligentnej energii.

Profesjonalne doradztwo i dobór form

finansowania inwestycji w Odnawialne Źródła Energii.

Kompleksowa pomoc

w pozyskaniu środków finansowych na ten cel.