Osiągnięcia

Sprawdź nasze osiągnięcia

Za działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości otrzymaliśmy:

  • Najlepsza Instytucja wspierająca przedsiębiorczość w województwie łódzkim.
  • 4 miejsce wśród Parków w Polsce wg Inicjatywy Benchmarking Parków Technologicznych.
  • Certyfikat Innowacyjności, jako jedna z 500 –set najbardziej innowacyjnych firm w Polsce.
  • Wyróżnienie w kategorii „Innowacyjny Projekt – Współpraca Biznesu z Nauką” za realizację projektu „Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie”.