Zrealizowane projekty

Dotacja dla przedsiębiorców na nieodpłatne proinnowacyjne usługi doradcze

Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie – działanie 5.2 POIG

Zwiń Rozwiń

Pozyskaliśmy 6 017 680,90 PLN. Celem było ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług biznesowych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej.

W ramach projektu zrealizowane zostały 324 usługi doradcze proinnowacyjne we współpracy z 18 jednostkami naukowymi. 153 firmy z terenu całego kraju uzyskały wsparcie.

Opracowanie i wdrożenie technologii obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i powierzchniowej, dla regeneracji części zamiennych.

Zwiń Rozwiń

Pozyskaliśmy 1 250 000,00 PLN przedsiębiorców na nieodpłatne procesy badawcze. Realizacja projektu polegała na indeksacji problemów materiałowo-technologicznych w zakładach produkcyjnych i produkcyjno-remontowych. Dzięki realizacji projektu przeprowadzono: 52 procesy badawcze, 28 wdrożeń nowych aplikacji innowacyjnych rozwiązań materiałowo- technologicznych.