Zrealizowane projekty

Dotacje na otworzenie innowacyjnej działalności gospodarczej

Program pilotażowy Wsparcie na rozwój Technostarterów i dla Technostarterów 

Zwiń Rozwiń

Jako jedna z pięciu Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie kraju realizowaliśmy pilotażowy program, którego celem było rozpoczęcie działalności innowacyjnej. Dzięki realizacji projektu otworzonych zostało 5 innowacyjnych działalności gospodarczych, które otrzymały ponad 126 000,00 PLN na realizację zadań inwestycyjnych.

Innowacja kluczem do sukcesu w ramach działania 3.1 POIG

Zwiń Rozwiń

Pozyskaliśmy 20 527 749,78 PLN. Celem projektu realizowanego w ramach było tworzenie na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, zapewniając im doradztwo w zakresie tworzenia nowej firmy, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych firm oraz zasilenie finansowe nowo powstałego przedsiębiorcy.

Otworzonych zostało 27 innowacyjnych działalności gospodarczych, które otrzymały 16 533 150,00 PLN.

Aktualnie projekt jest realizowany w ramach reinwestycji.