Zrealizowane projekty

Dotacje na szkolenia

Zarządzanie rozwojem firmy – działanie 2.3a SPO RZL

Zwiń Rozwiń

Pozyskaliśmy 1 889 380,65 PLN. Dzięki temu przedsiębiorcy mogli skorzystać ze szkoleń i doradztwa w tematyce wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie, pozyskiwania finansowania zewnętrznego, prawno-administracyjnych aspektów zarządzania firmą w fazie wzrostu oraz prowadzenia działalności gospodarczej w krajach UE. Efektem było zorganizowanie 39 szkoleń, przeszkolenie 591 osób z 498 firm.

Bon-Apetyt na rozwój – działanie X.2.1 RPO WŁ

Zwiń Rozwiń

Projekt realizowany w partnerstwie z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego i Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego. Efektem realizacji było udzielenie pracownikom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego wsparcie na szkolenia, doradztwo oraz studia podyplomowe.

Łódzka Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji edycja 2 –działanie X.2.1 RPO WŁ

Zwiń Rozwiń

Projekt ŁORRK2 realizowany w partnerstwie z Krajowym Centrum Pracy Sp. z o.o., Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego, Fundacją Rozwoju Gminy Zelów. Celem głównym Projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udzielenie usług rozwojowych dla minimum 700 przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez minimum 2040 pracowników. W ramach projektu możliwe jest pozyskanie do 80% dofinansowania na usługi szkoleniowe, doradcze i studia podyplomowe.