Zrealizowane projekty

Wdrożone technologie

Nanoszenie warstwy diamentowej do zastosowań medycznych

Zwiń Rozwiń

Nanoszenie warstwy diamentowej do zastosowań medycznych

Obie technologie zostały skomercjalizowane i nie są już w ofercie BKPPT, a firmach współpracujących.