Zrealizowane projekty

Wsparcie na rozpoczęcie funkcjonowania BKPPT

Utworzenie Inkubatora Technologicznego na terenie BKPPT w ramach działania 1.3 SPO WKP

Zwiń Rozwiń

W wyniku realizacji tego projektu spółka oferuje powierzchnie do wynajęcia w Inkubatorze Technologicznym wraz z wyposażeniem, przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Dla lokatorów IT oferowany jest ponadto szereg usług doradczych. Kwota dofinansowania projektu 2 340 168,00 PLN

Rozwój i poprawa funkcjonowania BKPPT – działanie 1.3 SPO WKP

Zwiń Rozwiń

W ramach projektu pozyskano 230 562,50 PLN na doradztwo dla kluczowego personelu BKPPT, wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, akcję promocyjną Parku i projektu oraz opracowanie studiów wykonalności dla stref inwestycyjnych „Czapliniecka I”, „Czapliniecka II”, „Kluki” i „Rząśnia”.