Oferta

Doradztwo biznesowe

W naszej ofercie znajdziecie:

1. Usługi proinnowacyjne, które obejmują:
 • Doradztwo w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstwa
 • Transfer technologii
 • Przekształcanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne
 • Doradztwo w zakresie innowacji
 • Wsparcie innowacji
 • Poszukiwanie dostawców technologii, partnerów zagranicznych
 • Pomoc w zaplanowaniu projektu, aż do oceny i wyboru ścieżki ochrony prawnej
 • Tworzenie korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej
2. Usługi BHP, które obejmują:
 • wstępne szkolenie BHP,
 • okresowe szkolenia BHP
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • opracowywanie ocen ryzyka zawodowego poszczególnych stanowisk pracy
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych BHP we współpracy ze służbami technicznymi Zleceniodawców
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe:
 • szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników
 • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i regulaminów ochrony przeciwpożarowej
 • kontrola i nadzór budynków w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wyposażenia w sprzęt gaśniczy
 • wdrażanie wymogów przeciwpożarowych
 • sporządzanie planów ewakuacyjnych
 • realizacja zaleceń pokontrolnych PIP – cena zależna od zaleceń pokontrolnych
 • organizowanie i sporządzanie harmonogramów badań lekarskich i psychologicznych
 • organizowanie prac w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
 • opracowywanie przydziałów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
3. Usługi księgowe:
 • Obsługa księgowo-podatkowa mikro, małych, średnich oraz dużych firm i przedsiębiorstw
 • Obsługa kadr i płac
4. Usługi prawne:
 • Prawo gospodarcze – konsultacje oraz sporządzanie pism
 • Prawo rodzinne, pracy, opiekuńcze – pomoc przy reprezentacji w sądzie
 • Prawo cywilne

BKPPT znajdziecie też w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług doradczych, doradczych proinnowacyjnych oraz szkoleniowych z możliwością ich dofinansowania.