oferta

Otwieram firmę

Realizacja niżej wymienionych projektów została zakończona.

Na chwilę obecną nie realizujemy projektów, w ramach których udzielane byłyby dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i nie prowadzimy naborów.