Rozwijam firmę

B+R

Realizujemy prace badawczo – rozwojowe na potrzeby własne jak i przedsiębiorstw.

Prace realizowane są również przy współudziale uczelni wyższych, ośrodków badawczo-rozwojowych z kraju i zagranicy.

Informacje nt. realizowanych prac można znaleźć m.in. w zakładce zrealizowane projekty.