Zrealizowane projekty

Dotacje na wspieranie umiejętności przedsiębiorców wśród naukowców

Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej dla rozwoju firm spin-off lub spin-out z wykorzystaniem dobrych praktyk innych krajów UE – działanie 8.2.1 POKL

Zwiń Rozwiń

Pozyskaliśmy 923 189,34 PLN. Partnerami przedsięwzięcia była Politechnika Łódzka oraz trzy firmy zagraniczne z Czech, Szwecji i Włoch. Projekt skierowany był do studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Łódzkiej, którzy chcieliby założyć w przyszłości własną firmę spin-off lub spin-out.