Współpraca

Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej

28.11.2022

Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji min. 130 słuchaczy, podniesienie kompetencji min. 16 nauczycieli oraz dostosowanie oferty kształcenia i unowocześnienie placówki Wnioskodawcy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na potrzeby regionalnego rynku pracy związanego z branżą energetyczną w okresie 1.08.22-30.06.2023:

Osoby dorosłe z woj. łódzkiego zapraszamy na:

Kursy kwalifikacji zawodowych dla 50 słuchaczy CRK w zawodzie technik automatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 • ELM.01. Montaż, uruchamiania i obsługa układów automatyki przemysłowej ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
 • ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Krótkie formy kształcenia (ok. 40 godz) dla 100 słuchaczy CRK: kurs instalatora systemów fotowoltaicznych PV z uprawnieniami elektrycznymi

W ramach projektu zaplanowano również wyposażenie CRK w niezbędny sprzęt, który pozwoli na kształcenie zawodowe słuchaczy dostosowane do rynku pracy w sektorze energetyki. Powstanie pracownia spawalnicza oraz doposażone zostaną pracownie automatyki oraz OZE.

Swoje kompetencje i kwalifikacje będą mogli również podnieść nauczyciele CRK na:

 • Kursach doszkalających z zakresu automatyki, OZE, spawalnictwa
 • Studiach podyplomowych z zakresu zarządzania w energetyce
 • Zajęciach języka angielskiego branżowego

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji min. 130 słuchaczy, podniesienie kompetencji min. 16 nauczycieli oraz dostosowanie oferty kształcenia i unowocześnienie placówki Wnioskodawcy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na potrzeby regionalnego rynku pracy związanego z branżą energetyczną w okresie 1.08.22-30.06.2023:

Osoby dorosłe z woj. łódzkiego zapraszamy na:

Kursy kwalifikacji zawodowych dla 50 słuchaczy CRK w zawodzie technik automatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 • ELM.01. Montaż, uruchamiania i obsługa układów automatyki przemysłowej ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
 • ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Krótkie formy kształcenia (ok. 40 godz) dla 100 słuchaczy CRK: kurs instalatora systemów fotowoltaicznych PV z uprawnieniami elektrycznymi

W ramach projektu zaplanowano również wyposażenie CRK w niezbędny sprzęt, który pozwoli na kształcenie zawodowe słuchaczy dostosowane do rynku pracy w sektorze energetyki. Powstanie pracownia spawalnicza oraz doposażone zostaną pracownie automatyki oraz OZE.

Swoje kompetencje i kwalifikacje będą mogli również podnieść nauczyciele CRK na:

 • Kursach doszkalających z zakresu automatyki, OZE, spawalnictwa
 • Studiach podyplomowych z zakresu zarządzania w energetyce
 • Zajęciach języka angielskiego branżowego

Masz pytania? Dzwoń/pisz:

CRK, tel. 44 777-31-76

BKPPT, tel. 533305803

Biuro projektu:

Siedziba Realizatora Projektu:       

Wola Grzymalina 2

97-427 Rogowiec

Biuro Projektu:

ul. Ciepłownicza 5

97-400 Bełchatów