Zrealizowane projekty

Dotacje na otworzenie działalności gospodarczej

Własna Firma – Szansa na sukces realizowany w ramach działania 2.5 ZPORR

Zwiń Rozwiń

Pozyskaliśmy 679 704,70 PLN. Dzięki realizacji projektu otworzonych zostało 15 działalności gospodarczych, które otrzymały ponad 347 000,00 PLN (w tym 284 000 PLN na realizację zadań inwestycyjnych i 63 000 PLN na opłacenie danin publiczno-prawnych).

Własna Firma – Szansa na sukces II – działanie 2.5 ZPORR

Zwiń Rozwiń

Pozyskaliśmy 752 047,18 PLN. Realizacja projektu umożliwiła otworzenie 18 działalności gospodarczych, które otrzymały ponad 491 200,00 PLN (w tym 340 000 PLN na realizację zadań inwestycyjnych i 151 200 PLN na opłacenie danin publiczno-prawnych).

Własna Firma – Szansa na sukces III – działanie 6.2 POKL

Zwiń Rozwiń

Pozyskaliśmy 1 779 521,06 PLN. 23 osoby założyły własną działalność gospodarczą. W efekcie powstały 22 firmy, z czego 15 z siedzibą na terenie Powiatu Bełchatowskiego (8 na terenie Miasta Bełchatowa).

Własna Firma – Szansa na sukces IV w ramach działania 6.2 POKL

Zwiń Rozwiń

Pozyskaliśmy 1 608 234,31 PLN. Projektem objętych zostało łącznie 48 osób, które mogły skorzystać z form wsparcia takich jak szkolenia oraz doradztwo indywidualne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na uruchomienie działalności.

Silni w biznesie – działanie VIII.3.1 RPO WŁ

Zwiń Rozwiń

Pozyskaliśmy 1 260 789,48 PLN. Projekt skierowany do 32 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej z terenu powiatu bełchatowskiego, pajęczańskiego oraz łaskiego, którym udzielone zostało wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności. Z tego 24 uczestników podjęło własną działalność gospodarczą uzyskując wsparcie finansowe o łącznej wartości ponad 1 030 000,00 PLN.

Firma z POWEREM! w ramach działania 1.2.1 POWER

Zwiń Rozwiń

Pozyskaliśmy 1 960 569,06 PLN. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 40 osób w wieku 18-29 lat zamieszkałych lub uczących się na terenie powiatów bełchatowskiego, opoczyńskiego, m. Piotrków Trybunalski, piotrkowskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 z powodu COVID-19. Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe na jej uruchomienie i prowadzenie.